#SOMPROFESSIONALSDELMORELL

 

BECEROLES STUDIIS

Centre Pedagògic, de Reforç i d’Estudi

  • Oferim classes de reforç escolar per alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

  • Preparem a joves i adults per les proves d’accés a cicles formatius, proves d’accés a la Universitat, i proves d’Aptitud Personal.

  • Duem a terme sessions de reeducació pedagògica amb una metodologia activa. 

  • Realitzem valoracions psicopedagògiques als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge. 

  • Assessorem als equips directius i docents dels centres educatius. 

  • Fem sessions de coaching adolescents on la intel·ligència emocional, el desenvolupament personal, l’assessorament i la orientació són els factors més rellevants en els adolescents.

«Potenciem el desenvolupament de les habilitats cognitives de tots i cadascun dels infants.»

«Treballem a partir de les necessitats individuals de cada alumne.»

«La diversitat ens enriqueix.»

 Plaça de la Font, 18 Baixos

 623 20 03 41

 becerolesstudiis@gmail.com

  Beceroles Studiis

   Beceroles Studiis

#SOMPROFESSIONALSDELMORELL

 

BOTIGUES COMERÇOS

BARS RESTAURANTS HOTELS

SERVEIS PROFESSIONALS

EMPRESES