#SOMEMPRESESDELMORELL

 

CALVO BPA

Empresa fundada des de l’any 1960, dedicada bàsicament a l’elevació i captació d’aigua en sondejos, pous o qualsevol eventualitat.

Centenars d’instal·lacions avalen la nostra llarga trajectòria en el mercat, amb plena satisfacció dels nostres clients.

Instal·lació completa d’equips de bombament per a qualsevol utilització, amb el seu posterior manteniment i un bon servei tècnic propi amb un equip humà altament qualificat, vehicles propis, camions grua, furgonetes, etc.

Disposem d’un parc de bombes de drenatge en règim de lloguer des de 2 CV fins a 27 CV, amb tots els complements necessaris.

 Av. Tarragona, 11

 977 84 08 01

 venta@calvo-bpa.com

#SOMEMPRESESDELMORELL

 

BOTIGUES COMERÇOS

BARS RESTAURANTS HOTELS

SERVEIS PROFESSIONALS

EMPRESES